MILTIADIS LEBIDIS
info@akinita-chios.gr
Kaloplutou 24
Chios 82132

Chios town, Zemljiste Za prodaju 110.000 €Miltiadis Lebidis
2271020061, 6947694800
info@akinita-chios.gr

www.akinita-chios.gr