Συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα της Αμερικής 9 6 2019